Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DT3 τύπου Panel, DT330CA (72x72mm). Μια κύρια έξοδος 4…20mA | 2 ρελέ alarm

mobile