Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DT3 τύπου Panel, DT320VD-0200 (48x48mm). Τροφοδοσία 24V DC | Κύρια έξοδος SSR 14V DC | 2 ρελέ alarm | RS485 ModBus

mobile