Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DT3 τύπου Panel, DT320VA (48x48mm). Μία κύρια έξοδος SSR 14V DC | 2 ρελέ alarm.

mobile