Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DT3 τύπου Panel, DT320LA (48x48mm)

mobile