Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DT3 τύπου Panel, DT320LA (48x48mm). Κύρια έξοδος 0-10V | 2 ρελέ alarm.

mobile