Ειδικό αναλογικό χρονικό για εκκίνηση κινητήρων Kronos ΤΑ23 ΤΥ/Δ αστέρος – τριγώνου 220V με συνδεσμολογία για Υ/Δ

mobile