Δυναμοκυψέλη SQC τύπου Shear Beam, IP67, με δυνατότητα ζύγισης έως 5000kg

mobile