Διακόπτης Ροής νερού FS-1P-1, | 1/2”, ταχύτητα ροής 1lt/min

mobile