Διακόπτης Περιστροφικός Εκκέντρου Rade Koncar BS 8075 U | Τετραπολικός με εντολή 1-0-2, 4x80A

mobile