Διακόπτης Περιστροφικός Εκκέντρου Rade Koncar BS 6375 U | Τετραπολικός με εντολή 1-0-2, 4x63A

mobile