Διακόπτης περιστροφικός Εκκέντρου “προκινήσεως” 32Α, KZE E9-32A-29 | Θέσεις 0-1-Start (με επιστροφή στο 1)

mobile