Διακόπτης περιστροφικός Εκκέντρου “προκινήσεως” 20Α, KZE E9-20A-29 | Θέσεις 0-1-Start (με επιστροφή στο 1)

mobile