Διακόπτης περιστροφικός Εκκέντρου “προκινήσεως” 20Α, CA0160031PL2 VEM | Θέσεις 0-1-Start (με επιστροφή στο 1)

mobile