Διακόπτης περιστροφικός Εκκέντρου “Αναστροφής Φάσεων” και 2 ταχυτήτων BRT 242251 | Θέσεις 2-1-Y-0-Y-1-2, 3P 32A

mobile