Διακόπτης περιστροφικός Εκκέντρου KED ZH-HD-2 | Λειτουργία 0-1 τύπου Emergency, 3P 20A

mobile