Διακόπτης περιστροφικός εκκέντρου, Emas PSA020OK426S | Αμπερομέτρου 4 θέσεων (0-4), τριφασικός 20Α, 48x48mm

mobile