Διακόπτης περιστροφικός εκκέντρου, Emas PSA020OK421S | Αμπερομέτρου 4 θέσεων, τριφασικός 20Α, 48x48mm

mobile