Διακόπτης περιστροφικός Εκκέντρου CA0250004PL2 VEM | Λειτουργία 0-1, 4P 32A

mobile