Διακόπτης περιστροφικός Εκκέντρου CA0160003PL2 VEM | Λειτουργία 0-1, 3P 20A

mobile