Διακόπτης διαρροής Τετραπολικός (4P) Schrack Amparo, 63A 30mA, Σειρά AR 10kA, Τύπος A.

mobile