Διακόπτης διαρροής Τετραπολικός (4P) Schrack Amparo, 40A 300mA, Σειρά AR 10kA, Τύπος A.

mobile