Διακόπτης διαρροής Τετραπολικός (4P) Schrack Amparo 40A 100mA, σειρά AR 10kA, Τύπος AC.

mobile