Διακόπτης Αυτόματος Ισχύος με ρυθμιζόμενο θερμικό και σταθερό μαγνητικό Kripal UKM32-160 | Ρύθμιση έντασης 64-80A, Μέγεθος 50KA

mobile