Διακόπτης Αυτόματος Ισχύος με ρυθμιζόμενο θερμικό και μαγνητικό Kripal UKM32-630 | Ρύθμιση έντασης 320-400A, Μέγεθος 50KA

mobile