Διακόπτης Αυτόματος Ισχύος με ρυθμιζόμενο θερμικό και μαγνητικό Kripal UKM32-250 | Ρύθμιση έντασης 160-200A, Μέγεθος 50KA

mobile