Διαιρούμενος Θερμοστάτης Κατάψυξης LAE BIT25B1S3E-B τύπου Panel, χωρίς Οθόνη.

mobile