Χρονικό (Timer) Ράγας Kronos TM10 / TM8 | Λειτουργίας Delay On | 230V AC και 24V AC-DC

mobile