Χειροδιακόπτης (τύπου emergency) για τοποθέτηση σε διακόπτες φορτίου 0-1 σειράς S5 από 315-400A και με άξονα προέκτασης 200mm | Telergon DS-SR11

mobile