Χειροδιακόπτης για τοποθέτηση σε διακόπτες φορτίου 1-0-2 από 500-800A και με άξονα προέκτασης 200mm | Telergon DCCEN21 / DCCLA21

mobile