Αντίσταση τύπου ΕΒΗΛ 6 τρύπες | 4000w, 230V

mobile