Αντίσταση Θερμοσιφώνου τύπου ELCO με βίδα μαγνησίου | 4000Watt

mobile