Αντίσταση Θερμοσιφώνου τύπου ELCO με βίδα μαγνησίου | 1500Watt

mobile