Αντίσταση Θερμοσιφώνου Νέου τύπου με βίδα μαγνησίου | 4000Watt, 230V

mobile