Αντιστάσεις Ρακόρ 2” Χαλκού με θήκη θερμοστάτη | 9000Watt (3x3KW), 230/400V

mobile