Αντιστάσεις Ρακόρ 1 & 1/4” Χαλκού, με θήκη θερμοστάτη | 1000Watt, 230V

mobile