Αντιστάσεις Ρακόρ 1 & 1/4” Χαλκού | 4000Watt, 230V

mobile