Αντιστάσεις Ρακόρ 1 & 1/4” Χαλκού | 1000Watt, 230V

mobile