Αντιστάσεις Ρακόρ 1 & 1/2” Χαλκού με θήκη θερμοστάτη | 8000Watt (3×2.66KW), 230V

mobile