Αντιστάσεις Ρακόρ 1 & 1/2” Χαλκού με θήκη θερμοστάτη | 6000Watt (3x2KW), 230V

mobile