Αντιστάσεις Ρακόρ 1 & 1/2” Χαλκού, με θήκη θερμοστάτη | 4000Watt, 230V

mobile