Αντιστάσεις Ρακόρ 1 & 1/2” Χαλκού | 9000Watt (3x3KW), 230V

mobile