Αναλογικός Πιεσοστάτης οθόνης LEFOO LF5520, με ρύθμιση διαφορικού 2.0~5.0bar, εύρος πίεσης λειτουργίας 5.0~24bar και σπείρωμα ρακόρ 1/4”.

mobile