Αναλογικός Πιεσοστάτης οθόνης LEFOO LF5516, με ρύθμιση διαφορικού 1.0~4.0bar, εύρος πίεσης λειτουργίας 5.0~16bar και σπείρωμα ρακόρ 1/4”.

mobile