Αναλογικός Πιεσοστάτης οθόνης LEFOO LF5510, με ρύθμιση διαφορικού 1.0~3.0bar, εύρος πίεσης λειτουργίας 1.0~10bar και σπείρωμα ρακόρ 1/4”.

mobile