Αναλογικός Πιεσοστάτης οθόνης LEFOO LF5506, με ρύθμιση διαφορικού 0.6~4.0bar, εύρος πίεσης λειτουργίας -0.7~6bar και σπείρωμα ρακόρ 1/4”.

mobile