Αναλογικός Πιεσοστάτης Νερού Italtechnica PT|5G, με ρύθμιση πίεσης 1-5bar και διάμετρο σύνδεσης 1/4”. Ισχύς κινητήρα 2hP.

mobile