Αναλογικός Πιεσοστάτης Νερού Italtechnica PS|3GD, με ρύθμιση πίεσης 0.9-5bar και διάμετρο σύνδεσης 1/4”. Μεταγωγική επαφή 10A, 250V.

mobile