Αναλογικός Πιεσοστάτης Νερού Italtechnica PS|12GD, με ρύθμιση πίεσης 2.5-12bar και διάμετρο σύνδεσης 1/4”. Μεταγωγική επαφή 10A, 250V.

mobile