Αναλογικός Πιεσοστάτης μηχανικής λειτουργίας LEFOO LF40-011M1, με 0.25-15 (psi) πίεση λειτουργίας

mobile