Αναλογικός Πιεσοστάτης μηχανικής λειτουργίας LEFOO LF40-011A1, με 1.0-1.8 (psi) πίεση λειτουργίας

mobile